۱۳۹۶/۰۹/۰۲

طلسمِ سياهِ ويرانی | بورتْسوم

بشنويد صدای شمشيرم را
... در ساختنِ
طلسم‌ام
کلمه به کلمه
دامْکونا، ايفْتْراگا
شِب نيگورِپور، دافاسْت
تراژدی‌ی جهان در ميهمانی‌ام سِرو می‌شود

وارگ ويکرنس [+، +]

کلمه‌های سطرهای پنجم و ششم (که اينجا حرفنويسی شده‌اند)، به گفته‌ی ويکرنس، «هيچ معنايی ندارد. صرفاً قرار است «طلسم»ای باشد که جهان را چنان که می‌شناسيم ويران می‌کند... و آن را در «بورتسوم» (تاريکی) می‌پوشاند».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر