۱۳۹۶/۰۷/۰۸

بورتْسوم: تاريکی

هنگامی که شب فرامی‌رسد
جهان را می‌پوشاند
در تاريکی‌يی ناخَليدنی
سرمايی از خاک برمی‌آيد
و هوا را می‌آلايد
ناگهان...
زندگی معنای تازه دارد

وارگ ويکرنس [+]

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر