۱۳۹۷/۰۱/۰۲

ختنه‌ی پسران را متوقّف کنيد

کسی که نمی‌خواهد درباره‌ی ختنه‌ی پسران در ايران حرف بزند چون فکر می‌کند که دغدغه‌ی «لوس»ای‌ست که فقط «ايسلنديهای خوشی‌زيردل‌شان‌زده» می‌توانند داشته باشند، به‌ويژه اگر برای اين بی‌ميلی پشتوانه‌ی مذهبی ندارد، بهتر است که درباره‌ی «خشونتِ مردانه» در ايران ساکت باشد، زيرا بدرفتاری با پسران در نوزادی و کودکی بهترين شيوه برای ساختنِ «مردانِ خشنِ» آينده است.
اگر پسری به دنيا آورده‌ايد و می‌خواهيد او را ختنه کنيد در حالی که از آسيبهای جسمی و روانی‌ی ختنه‌ی پسران ناآگاه‌ايد (زن‌ايد يا مرد، فرقی نمی‌کند) وظيفه‌ی شماست که آگاهی‌تان را بالا ببريد. هيچ بهانه‌يی پذيرفته نيست، اگر به اينترنت دسترسی داريد و می‌توانيد گوگل کنيد.
اگر فکر می‌کنيد که آگاهی‌ی کافی داريد و با استناد به يکی‌دو سازمانِ پزشکی‌ی آمريکايی (آنها دليلهای خوبی دارند تا طرفدارِ ختنه‌ی پسرانِ نوزاد باشند!) فکر می‌کنيد که ختنه‌ی پسران «فوايد»ی هم دارد يا فکر می‌کنيد که مسئله‌يی «جزئی»ست و قابلِ مقايسه با ختنه‌ی (يا اندام‌کنی‌ی جنسی‌ی) دختران نيست يا چيزهايی از اين دست، پيشنهاد می‌کنم که اين متن را بخوانيد (ترجمه‌يی همراه با تلخيص از آن را اينجا پيدا می‌کنيد اگر فرصتِ خواندنِ‌ متنِ اصلی را نداريد).
و در ايران (تا آنجا که می‌دانم!) قانونی وجود ندارد که مجبورتان کند پسرتان را ختنه کنيد. نياز به هيچ مبارزه‌ی مدنی نيست. اگر نگران‌ايد که پسرتان بزرگ شود و از «غيرعادی» بودنِ خود نسبت به اکثريتِ همجنسان‌اش ـــ‌ از ايران حرف می‌زنيم، وگرنه اکثريتِ‌ مردان در جهان ختنه نشده‌اند ـــ ناراحت باشد، نگران نباشيد چون اين امکان برای او باقی خواهد ماند که در بزرگسالی برای بدن‌اش تصميم بگيرد («بدنِ من انتخابِ من»، درست؟). اين نگرانی توجيه نمی‌کند که بدونِ دليلِ پزشکی‌ی اضطراری بخشِ طبيعی‌ی سالم و کارکردمندی از بدنِ کودک‌تان را برای هميشه ببُريد.

درباره‌ی ختنه بيشتر بدانيد:
http://www.cirp.org
http://www.circumcision.org

پزشکان در برابرِ ختنه:
https://www.doctorsopposingcircumcision.org

پی‌نوشت بر بندِ سومسازمانهای پزشکی‌ی ديگر جاهای جهان (احتمالاً همان جاها که ختنه‌ی پسران پای منفعتهای سياسی، فرهنگی، مذهبی و البته مالی‌ی کلان را به ميان نمی‌کشد)، البته، نظرِ ديگری دارند. امّا موضوعِ اساسی‌تر شايد خودِ مفهومِ «فايده» باشد، که بيشتر در قلمروِ اتيک است تا در قلمروِ‌ پزشکی. هر بخشِ سالمِ کارکردمند از بدن را می‌توان کَند تا از بروزِ اين يا آن بيماری‌ی مربوط به آن در آينده «پيشگيری» کرد (کشيدنِ دندانِ سالم «فايده»يی دارد: هرگز نخواهد پوسيد ـــ و همچنان که اين کلمه‌ها را می‌نويسم، پاره‌ی يکمِ فصلِ «اخلاقِ ضدِ طبيعت» در غروبِ بتهای نيچه به يادم می‌آيد). وضعيت، البته، «گروتسک»تر می‌شود زمانی که خودِ بيماری بسيار کمياب باشد (و افزون بر اين، آشکار شده باشد که خودِ «پيشگيری»، دستکم در شماری چشمگير، برخلافِ ادّعاها بی‌اثر بوده است).
در فارسی کلمه‌يی برای سلامتی وجود دارد، «تن‌درستی»، که همچنين می‌تواند برابرِ کلمه‌به‌کلمه‌ی bodily integrity باشد. ختنه‌ی معمولِ‌ کودکان حمله به تندرستی‌ی آنان در هر دو معناست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر