۱۳۹۵/۰۴/۱۰

Schicksalatemmädchen

«دخترِ دمِ بخت» چه معنای خوشی داشتی، اگر «دم» در آن، نه برابر با «در آستانه»، بلکه برابر با «نَفَس» بودی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر