۱۳۹۵/۰۴/۰۱

ديدن و شنيدنِ اين ضبطِ ويديويی‌ی اجرای نافراديده [improvised[ی تکه‌يی از پرسل هر بار حال‌ام را خوب می‌کندنه تنها به خاطرِ صدادهی‌ی روشن و سرزنده‌ی اجرا يا سرشتِ طنازِ (و تن‌نازِ) موسيقی يا فيلمبرداری‌ی خوب، که حتا به خاطرِ آن لبخندِ خشنودی‌ی آخر بر لبهای کريستينا پلوآر.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر