۱۳۹۷/۰۲/۰۷

توانِ درکِ مفهومِ اهمّيت را از دست داده بود: ديگر آن را نمی‌گرفت. امّا ديگران، که توانِ درکِ مفهومِ اهمّيت را از دست نداده بودند، گمان می‌کردند که همه‌چيز برای او به يک اندازه بااهمّيت (يا شايد بی‌اهمّيت) است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر